วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.62.20190204
 
ส่งการข้อมูลแฟ้มสะสมของปี 62
รุจิรา (11155), 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10:00:59 น.
ส่งข้อมูลแฟ้มสะสมในเดือนถัดไปได้มั้ยคะ พอดีเดือนต.ค ลืมส่งแบบเต็ม หรือพอจะมีวิธีไหนส่งได้บ้างคะ
ธนะศักดิ์ (132) , 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13:45:40 น.
เรียน คุณรุจิรา

การส่งแฟ้มสะสม ให้สำรวจใหม่ตามแนวปฏิบัติของทาง สธ.
- สามารถส่งทั้งหมดได้ ในครั้งเดียว และส่งส่วนที่เพิ่มเติมในเดือนถัดไป (ยกเว้นแฟ้ม PERSON ไม่ได้รับทั้งหมด ต้องส่งมาพร้อมแฟ้มบริการ ทุกครั้ง )
- PRENATAL ,CHRONIC ,DRUGALLERGY ,DISABILITY ต้องส่งพร้อมแฟ้ม PERSON ที่เชื่อมโยงกับแฟ้มสะสมข้างต้นมาด้วย ทุกครั้ง
- ข้อมูล 2 แฟ้ม ไม่ต้องส่ง PERSON มาด้วยกันได้ แก่ได้แฟ้ม
VILLAGE : ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของชุมชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
PROVIDER : ข้อมูลผู้ให้บริการของสถานพยาบาล
- แฟ้ม ADDRESS, DEATH, CARD, HOME, WOMEN,APPONTMENT ระบบ ฯ จะรับไว้ แต่ไม่จัดเก็บและประมวลผล
วิษณุ (10801) , 29 มกราคม 2562 เวลา 08:50:45 น.
แฟ้มสะสมที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพข้อมูล จะทราบได้อย่างไรว่าไม่ผ่านเพราะอะไรครับ
ธนะศักดิ์ (132) , 30 มกราคม 2562 เวลา 13:13:06 น.
เรียน คุณวิษณุ

สามารถดูได้จาก error code เทียบกับผลการตรวจสอบข้อมูลของแฟ้มนั้นๆครับ http://op.nhso.go.th/opdownload/download/file/ERROR_CODE_OPPP-62_171061.rar

ส่วนแฟ้ม person ไม่ได้แจ้งผลการตรวจสอบแยกออกมา เพราะไม่ได้ตรวจความซ้ำซ้อนในแฟ้ม


ขอบคุณครับ
ศุภวัตร (11454) , 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:50:01 น.
กรณี ส่ง 43 แฟ้ม มี error 1 แฟ้ม
อยากทราบ แฟ้มที่ไม่ error ที่ส่งมาพร้อมกันนั้น
ถูกนำเข้าหรือเปล่า ครับ

เข้าสู่ระบบ

เมนู

สถิติ

free counters