วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.62.20181101
 
รบกวนสอบถามค่ะกรณีตั้งชื่อไฟล์ผิด และข้อมูลแฟ้ม postnatal ผิด
นฤมล (10662), 24 กันยายน 2561 เวลา 15:15:24 น.
รบกวนสอบถามค่ะกรณีตั้งชื่อไฟล์ผิด และข้อมูลแฟ้ม postnatal ผิด

1. ตั้งชื่อผิดตรงตัวเลขสุดท้ายค่ะ ส่งเมื่อวันที่ 21 ก.ย.61เป็นข้อมูลเดือนสิงหาคมค่ะ
F43_10662_20180921011509 ที่ถูกคือ F43_10662_20180921011508 ต้องแก้ไข
อย่างไรค่ะ เพราะเดือนกันยายนจะต้องตั้งชือ่ไฟล์นี้ เกรงว่าชื่อจะซ้ำค่ะ

2. ข้อมูลแฟ้ม postnatal มีรายการ ppresult ผิดทั้งหมด ทำให้ผลการตรวจสอบข้อมูลแฟ้มนี้ไม่
ผ่านทั้งหมด ถ้าหากแก้ไขแล้วจะส่งใหม่ต้องทำอย่างไรค่ะ
ธนะศักดิ์ (132) , 25 กันยายน 2561 เวลา 09:06:23 น.
เรียน คุณนฤมล

1.ข้อมูลของเดือนสิงหาคม ก็ใช้ชื่อนี้ที่ส่งมาแล้วไม่ต้องทำอะไรครับ ส่วนเดือนใหม่ก็สามารถตั้งชื่อไฟล์ใหม่ไม่ให้ซ้ำกับชื่อเดิม เพราะว่าระบบจะตรวจสอบแค่ชื่อไฟล์ที่ไม่ซ้ำกัน ส่วนข้อมูลก็จะตรวจสอบความซ้ำซ้อนเช่นกันในกระบวนการต่อไป
2.ถ้าตรวจสอบแล้วแฟ้มติด error ให้แก้ไขให้ถูกต้องแล้วส่งข้อมูลชุดนี้เข้ามาใหม่ครับ

ขอบคุณครับ
นฤมล (10662) , 25 กันยายน 2561 เวลา 10:10:23 น.
ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่่ะ
ข้อมูลที่ส่งใหม่ 1 แฟ้ม ต้องส่งในรูปแบบ data_correct ใช่ไหมค่ะ
ธนะศักดิ์ (132) , 25 กันยายน 2561 เวลา 16:31:06 น.
ในกรณีที่ ข้อมูลที่ส่งมาก่อนหน้านี้ผ่านการตรวจสอบ (ไม่ติด error) และต้องการแก้ไขจะต้องส่งมาในแฟ้ม data_correct อีกกรณีถ้าข้อมูลที่ส่งก่อนหน้านี้ติด error ให้แก้ไขข้อมูลแล้วส่งใหม่ตามปกติ ไม่ต้องผ่านแฟ้ม data_correct ครับ

เข้าสู่ระบบ

เมนู

สถิติ

free counters