วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.62.20181101
 
ยังไม่เข้าใจ DATA CORRECT ครับ
ทวีชัย (10891), 29 ธันวาคม 2560 เวลา 15:03:16 น.
ยังไม่เข้าใจ DATA CORRECT ครับ หมายถึงต้องส่งทุกเดือนหรืออย่างไรครับ
ธนะศักดิ์ (132) , 1 มกราคม 2561 เวลา 19:56:08 น.
เรียน คุณทวีชัย

แฟ้ม data_correct วัตถุประสงค์ ทางกระทรวง สธ. กำหนดขึ้นมาเพื่อเป็นแฟ้มที่สามารถขอแก้ไขข้อมูลได้ ซึ่งข้อมูลเดิมที่บันทึกอาจไม่ถูกต้อง หรือ ผิดพลาด ถ้าหน่วยบริการบันทึกข้อมูลได้ถูกต้อง ก็ไม่จำเป็นต้องส่งแฟ้มนี้มา แต่ที่กำหนดกรอบเวลาการประมวลผลของแฟ้มนี้ไว้ เพราะข้อมูลมีการนำไปใช้ประกอบการจัดสรรมาผลงานบริการที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องเป็นไปตามรอบที่กำหนดครับ

ขอบคุณครับ

เข้าสู่ระบบ

เมนู

สถิติ

free counters