วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.62.20190204
 
เกณฑ์ OPPP (43 แฟ้ม) ปี 2559
ปฏิภาณ (11058), 22 กันยายน 2558 เวลา 11:16:29 น.
"เนื่องจากวันที่ 1 ตุลาคม 255 ก็จะเริ่มปีงบ 2559 แล้ว และก็จะมีการเพิ่มแฟ้มเข้ามาอีก 2 แฟ้มและมีการปรับโครงสร้างอีกหลายๆแฟ้มซึ่งทางหน่วยบริการต้องได้มีการปรับโปรแกรม HIS ปรับการทำงาน ชี้แจงเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆถ้าเป็นไปได้อยากขอรบกวนให้ทาง สปสช. จัดประชุมชี้แจงแนวทางปีงบ 2559 ให้ทันภายในปีงบประมาณ 2558 ด้วยนะครับ"
ธนะศักดิ์ (132) , 22 กันยายน 2558 เวลา 14:18:45 น.
เรียน คุณปฏิภาณ

ในปี 59 นี้ สธ. มีการปรับเพิ่มแฟ้ม และ ปรับปรุงนิยาม โครงสร้างข้อมูล เป็น 52 แฟ้ม แต่ยังไม่มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ ทำให้ยังไม่สามารถประกาศชี้แจงแนวทางได้ ณ ขณะนี้ครับ แต่ทางระบบรับข้อมูล สปสช. ได้ดำเนินการพัฒนาเพื่อรองรับโครงสร้างสำหรับแฟ้มใหม่ และ โครงสร้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว
การดำเนินงานมนส่วนของ OPPP individual ในปี 59 นั้น ระบบยังสามารถรับข้อมูลในรูปแบบเดิม และ รับตามโครงสร้างใหม่ที่จะประกาศใช้ ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ยังไม่ได้กำหนดระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านที่แน่นอน ดังนั้นรูปแบบการรับข้อมูลให้ใช้รูปแบบโครงสร้าง 43 แฟ้มในปี 58 ไปพลางก่อน และตามระยะเวลาที่ประกาศรับก่อนหน้านี้ จนกว่าจะได้ข้อยุติจาก สธ. ครับ
ในการประชุมชี้แจงแนวทางฯปี 59 นั้น อาจจะขึ้นกับ สปสช. ของแต่ละเขต ที่รับนโยบายไป จะมีการจัดประชุมชี้แจงในส่วนนี้หรือไม่ ซึ่งการดำเนินงานไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากในเรื่อง การจัดสรรตามผลงาน และ เกณฑ์คุณภาพผลงานการให้บริการ ยังคงยีดตามเกณฑ์ของปี 58 ส่วนรายละเอียดแนวทางการดำเนินงานปี 59 นั้น จะประกาศแจ้งให้หน่วยบริการทราบอย่างชัดเจน อีกครั้งหนึ่งครับ
อรรณพ (08034) , 22 มกราคม 2559 เวลา 07:13:11 น.

วราภรณ์ (01770) , 11 กรกฎาคม 2559 เวลา 12:37:49 น.

เข้าสู่ระบบ

เมนู

สถิติ

free counters