วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.62.20181101
 
แจ้งขอหยุดการ ประมวลผลข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศโดย ธนะศักดิ์ เมื่อ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14:13:49 น.
     ขอแจ้งหยุดการประมวลผลระบบ OP/PP INDIVIDUAL ชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงและตรวจสอบข้อมูล Data Correct เพื่อรองรับการประมวลแก้ไขที่หน่วยบริการจะส่งเข้ามาใหม่ตามมาตรฐานโครงสร้าง 2.3 และเพื่อพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการประมวลผล Data Correct
     สำหรับหน่วยบริการที่ส่งข้อมูลแล้ว ระบบแจ้งว่า "รูปแบบ file.txt ไม่ถูกต้อง" ที่แสดงในแฟ้ม charge_opd ทางระบบได้ตรวจสอบพบข้อผิดพลาดในการประมวลผล ดังนั้น หน่วยบริการใดที่ส่งไฟล์ขี้นมาแล้วปรากฏ error ในลักษณะนี้ ไม่ต้องส่งไฟล์นี้ซ้ำเข้ามาใหม่ ทางทีมประมวลผลจะนำไฟล์ที่ส่งมานี้มาประมวลผลใหม่อีกครั้งหนึ่ง ภายในถึง 15 กุมภาพันธ์ 2561

เข้าสู่ระบบ

เมนู

สถิติ

free counters