วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.62.20190204
 
FAQ คำถามที่พบบ่อย
ค้นหาคำถาม
Q:
ถ้าผลการตรวจสอบข้อมูล ติด error code สามารถจะส่งแก้ไขได้หรือไม่ ?
A:
ในกรณีที่ผลการตรวจสอบติด error code ในแต่ละแฟ้ม หน่วยบริการสามารถที่จะแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาดนั้นแล้วส่งเข้ามาใหม่ เฉพาะข้อมูลในส่วนที่ไม่ผ่าน หรือ ติด error code เพื่อแก้ไขข้อมูลทั้งหมดให้ถูกต้อง (ยกเว้น error code XX9299 คือข้อมูลซ้ำซ้อนไม่สามารถส่งใหม่และแก้ไขได้)
Q:
สามารถขอยกเลิกไฟล์ข้อมูลที่ส่งผ่านหน้าเว็บ OP/PP ได้หรือไม่ ?
A:
ไฟล์ข้อมูลที่ได้ดำเนินการส่งผ่านหน้าเว็บ OP/PP มาแล้วนั้น ไม่ว่าจะผิดพลาดด้วยกรณีใดๆ ทาง สปสช. ไม่สามารถยกเลิกไฟล์ดังกล่าวได้ เนื่องจากจะมีผลต่อการประมวลผลทั้งระบบ
Q:
สามารถขอยกเลิกไฟล์ข้อมูลที่ส่งผ่านหน้าเว็บ OP/PP ได้หรือไม่ ?
A:
ไฟล์ข้อมูลที่ได้ดำเนินการส่งผ่านหน้าเว็บ OP/PP มาแล้วนั้น ไม่ว่าจะผิดพลาดด้วยกรณีใดๆ ทาง สปสช. ไม่สามารถยกเลิกไฟล์ดังกล่าวได้ เนื่องจากจะมีผลต่อการประมวลผลทั้งระบบ
Q:
ไม่สามารถตรวจสอบรายงานข้อมูลของ ปีงบประมาณ 2561 ได้
A:
หากต้องการดูรายละเอียด สามารถเข้าดูข้อมูล ได้ตามลิงค์นี้ http://op.nhso.go.th/op61/ หรือ ที่ด้่านล่างของเมนู หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เลือกที่ OP/PP 58
Q:
ทำไมถึงส่งข้อมูลผ่านหน้าเว็บ OP/PP ไม่ได้
A:
1.ทำการตรวจสอบโครงสร้างข้อมูลว่าได้ปรับตามโครงสร้างของ ปี 55 แล้วหรือไม่
2.ข้อมูลที่ส่ง ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป จะใช้เงื่อนไขตามแนวทางการตรวจสอบข้อมูลปีงบประมาณ 2555 ในการตรวจสอบ(ถึงแม้จะเป็นข้อมูลที่ให้บริการก่อนเดือนตุลาคม 2554 ก็ต้องปรับเป็นโครงสร้าง ตามประกาศ สนย. ปีงบประมาณ 55)
หน้าที่ 1 
ทั้งหมด 5 รายการ

เข้าสู่ระบบ

เมนู

สถิติ

free counters