วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.62.20190204
 
DOWNLOAD ดาวน์โหลด
เอกสารที่เกี่ยวข้อง OP/PP Individual data ปี 2562
แบบฟอร์มขอ Username และ Password
แบบฟอร์มขอ Username และ Password Version 1
1.Download แบบฟอร์มการขอ username
2.ให้ ผู้บังคับบัญชา เซ็นรับรองใบคำขอ username
3.สำเนาใบประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ เซ็นรับรองสำเนา
4.scan เอกสาร ส่งมาที่ email : malisa.p@nhso.go.th
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:27:28 น.
Download (50 KB)
ตาราง Error code และความหมาย
ตาราง Error code และความหมาย
วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10:14:40 น.
Download (59 KB)

เข้าสู่ระบบ

เมนู

สถิติ

free counters