วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.62.20181101
 
DOWNLOAD ดาวน์โหลด
เอกสารที่เกี่ยวข้อง OP/PP Individual data ปี 2562
แบบฟอร์มขอ Username และ Password
แบบฟอร์มขอ Username และ Password Version 1
1.Download แบบฟอร์มการขอ username
2.ให้ ผู้บังคับบัญชา เซ็นรับรองใบคำขอ username
3.สำเนาใบประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ เซ็นรับรองสำเนา
4.scan เอกสาร ส่งมาที่ email : malisa.p@nhso.go.th
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:27:28 น.
Download (50 KB)

เข้าสู่ระบบ

เมนู

สถิติ

free counters