วันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.61.20180521
 
เรียนถามเรื่อง รายการยารหัสยา 24 หลัก
OP-11444 รพร.เลิงนกทา (11444), 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09:59:36 น.
รหัสยา 24 หลัก ไม่ถูกต้องตามมาตราฐาน 24 หลัก ที่ส่งไปยัง สปสช มีรายการยา
1. Ferrous Fumarate ORAL suspension 76 mg./5ml. ขวด (60 ml.)
รหัส 24หลักคือ 100488000008634230481506

2.(UC) TEEVIR 300/600/200 mg. เม็ด รหัส 24หลักคือ 210050110098064221781631

เมื่อส่งข้อมูลเข้า OP/pp Individual ปรากฏว่าข้อมูล ไม่ผ่านคือ ERROR Rx9230 รหัสยา 24 หลัก ไม่ถูกต้องตามมาตราฐาน 24 หลัก ซึ่งทาง รพ.ได้หารายการยาทั้งสองตัวจากที่ต่างๆ และจาก รพ.เครือข่ายอื่นๆในและนอกจังหวัด ก็ได้รายการดังที่ส่ง แต่หาใน รายweb Thcc รหัสมาตรฐานกลางไม่มีรายการยานี้ จึงอยากทราบว่า รหัสยา24หลักที่ถูกต้องคือรหัสอะไรคะ
ธนะศักดิ์ (132) , 22 สิงหาคม 2561 เวลา 10:17:30 น.
เรียน ผู้รับผิดชอบงาน รพร.เลิงนกทา

error RX9230 ทางระบบยกเลิกการตรวจด้วยรหัสนี้ไปเมื่อปีงบประมาณ 2560 เนื่องจากไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการกำหนดมาตรฐาน 24 หรือ ไม่มีการ update หรือยกเลิกรหัสยา ทำให้มีปัญหาในการตรวจอ้างอิง ไม่ทราบที่แจ้งมาเป็นข้อมูลปีงบประมาณไหนครับ

ขอบคุณครับ
OP-11444 รพร.เลิงนกทา (11444) , 22 สิงหาคม 2561 เวลา 11:12:14 น.
เป็นข้อมูล เดือน มิถุนายน2561 ค่ะ
DRUG_IPD 11444 147622 610005244 01/06/2561 00500 1 100488000008634230481506 Ferrous Fumarate ORAL suspension 76 mg./5ml. ขวด (60 ml.) 03/06/2561 04/06/2561 3 006 1 31 25 121 - Y 10969 1300 04 error --->RXI9230
ธนะศักดิ์ (132) , 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13:36:43 น.
RXI9230 ถ้าเป็นในแฟ้ม DRUG_IPD ยังไม่มีผลกระทบเพราะ ยังไม่ได้นำมาคิดผลงาน แต่จะปรับการตรวจให้เหมือน DRUG_OPD ในปีงบประมาณ 2562 ดังนั้นไม่ต้องแก้ไขแล้วส่งมาใหม่ในแฟ้มนี้ครับ

ขอบคุณครับ
OP-11444 รพร.เลิงนกทา (11444) , 22 สิงหาคม 2561 เวลา 16:06:18 น.
ขอบคุณค่ะ ที่ให้ข้อมูล

เข้าสู่ระบบ

เมนู

สถิติ

free counters