วันที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.62.20181101
 
รูปแบบ file.txt ไม่ถูกต้อง
สำลี (11109), 19 มีนาคม 2561 เวลา 22:25:21 น.
เรียน ธนะศักดิ์
แฟ้ม
CHRONICFU.TXT

บรรทัดที่
2

รายละเอียด
11109|060077|1174902|20180103|71.0|155|0|150|68|2|2|173|20180226115348|11109|34807000XXXXX

จำนวน field ข้อมูลไม่ถูกต้อง ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล

กรณีนี้ต้องแก้ไขแล้วส่งไฟล์เข้าไปใหม่หรือไม่คะ หากไม่ต้องส่งใหม่จะประมวลผลข้อมูลให้ภายในกี่วันคะ เนื่องจากเห็นประกาศว่าถ้าหาก error ที่แฟ้ม CHRONICFU ไม่ต้องส่งใหม่ รบกวนตรวจสอบข้อมูลให้ด้วยคะ
ขอบคุณค่ะ รพ. 11109
ธนะศักดิ์ (132) , 20 มีนาคม 2561 เวลา 14:26:46 น.
เรียน คุณสำลี

ในส่วนที่แจ้งเข้ามาในแฟ้ม chronicfu โครงสร้างและข้อมูลถูกต้องครับ แต่ติดที่แฟ้ม drugallergy กรณีนี้ต้องแก้ให้ถูกต้องตามโครงสร้างนี้ไม่มีข้อมูล PROVIDER ข้อมูลควรจะเป็น 20151129185048||34807007XXXXX ในรูปแบบ formatนี้ครับ ดังนั้นเมื่อติดแฟ้มใดแฟ้มหนึ่งระบบจะยังไม่นำเข้าให้แก้ไขแล้วส่งใหม่ทั้งหมดครับ


แฟ้ม
DRUGALLERGY.TXT

บรรทัดที่
2
รายละเอียด
11109|094376|20151008|213030200018276120381078|NORGESIC|2|1||1|11109|20151129185048|34807007XXXXX

จำนวน field ข้อมูลไม่ถูกต้อง ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล


ขอบคุณครับ

เข้าสู่ระบบ

เมนู

สถิติ

free counters