วันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.61.20180302
 
LABFU field ข้อมูลเกิน
ณัฐพงศ์ (10995), 9 มีนาคม 2561 เวลา 22:34:08 น.
แฟ้ม
LABFU.TXT

บรรทัดที่
2

รายละเอียด
10995|008870|1037583|20180103|0531002|126.00|20180103135143|

field ข้อมูลเกิน

ซึ่งโครงสร้างในไฟล์จริงสองบรรทัดแรกเป็นดังด้านล่างนี้ครับ
(field สุดท้ายคือ CID ว่างทุกบรรทัด ซึ่งก็ไม่ได้ผิดเพราะไม่ได้ NOT NULL)
HOSPCODE|PID|SEQ|DATE_SERV|LABTEST|LABRESULT|D_UPDATE|CID
10995|008870|1037583|20180103|0531002|126.00|20180103135143|
ณัฐพงศ์ (10995) , 9 มีนาคม 2561 เวลา 22:45:26 น.
กรณีเช่นนี้ควรส่งใหม่หรือไม่ครับ และหากให้ส่งใหม่ ชื่อไฟล์ ZIP เป็นชื่อเดิมได้หรือไม่

เข้าสู่ระบบ

เมนู

สถิติ

free counters