วันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.61.20180521
 
ประกาศ !! การรับข้อมูลตามโครงสร้างข้อมูล version 2.3 และ แผนการประมวลผลแฟ้ม data_correctปี 2561
ประกาศโดย ธนะศักดิ์ เมื่อ วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 10:40:41 น.
1. การรับข้อมูลตามโครงสร้างใหม่ version 2.3
- ระบบสามารถรับข้อมูลตามโครงสร้างใหม่ version 2.3 ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.พ. 61 เป็นต้นไป
- ระบบยังคงสามารถรับข้อมูลตามโครงสร้าง version 2.2 ได้ (จนกว่าจะมีประกาศยกเลิกต่อไป)
- หน่วยบริการจะส่งข้อมูลได้เพียงโครงสร้างเดียวเท่านั้น (ห้ามส่งข้อมูลชุดเดียวกัน 2 โครงสร้าง)
- รับข้อมูลบริการตั้งแต่ ตุลาคม 60 เป็นต้นไปในกรณียังไม่เคยส่งเลย
- หน่วยบริการ ที่มีการปรับโครงสร้างใหม่ version 2.3 ไปแล้วและระบบยังไม่สามารถรับข้อมูลได้ สามารถส่งข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ปรับโดยระบบจะไม่คิดความล่าช้าของข้อมูล


2. การประมวลผลข้อมูลในแฟ้ม data_corect จะรับและประมวลผล เริ่มรับประมวลผล 1 มกราคม 61 เป็นต้นไป ตามเงื่อนไขดังนี้
- ต้องเป็นข้อมูลบริการตั้งแต่ ตุลาคม 60 เป็นต้นไป
- ต้องเป็น ข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ (ไม่ติด error code)
- ข้อมูลที่ไม่ผ่านการตรวจสอบหรือติด error สามารถส่งใหม่ตามรอบการแก้ไขปกติ
- กรณีที่มีการแก้ไข ต้องส่งข้อมูลที่แก้ไขมาพร้อมกับแฟ้ม DATA_CORRECT
- กรณีที่หน่วยบริการส่งข้อมูลแฟ้ม DATA_CORRECT อย่างเดียว จะเป็นการลบข้อมูล
- ข้อมูลที่หน่วยบริการส่งแฟ้ม DATA_CORRECT เข้ามาตามรอบเวลาแก้ไข สปสช.จะใช้ข้อมูลที่แก้ไขวันที่ทำการส่ง (date_send) ครั้งล่าสุด
- รอบการแก้ไขและการประมวลผลแฟ้ม DATA_CORRECT สามารถแก้ไข ให้แล้วเสร็จและส่งภายในสิ้นเดือนถัดไป ยกเว้นเดือนกันยายน 61 ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 61
ทั้งนี้เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลเป็นไปตามรอบของการจ่ายตามผลงานการให้บริการของแผนงานที่เกี่ยวข้อง

เข้าสู่ระบบ

เมนู

สถิติ

free counters