วันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.61.20180521
 
ประกาศ !! ประกาศ เปิดรับข้อมูลบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
ประกาศโดย ธนะศักดิ์ เมื่อ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:29:41 น.
รายละเอียดการรับ

1.ใช้โครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ และการส่งต่อผู้ป่วย Version 2.2 (52 แฟ้ม) ประกาศใช้โดย กระทรวงสาธารณสุข เมื่อ กันยายน 2560 ในการส่งข้อมูล โดยโครงสร้างข้อมูล Version 2.3 จะประกาศแจ้งอีกครั้งเมื่อระบบสามารถรองรับได้

2.การส่ง DATA_CORRECT และ POLICY
- สามารถส่งไฟล์ในรูปแบบ text ไฟล์ DATA_CORRECT.txt หรือ POLICY.txt ที่ส่งเข้ามาใน zip ไฟล์
- แฟ้ม DATA_CORRECT.txt หรือ POLICY.txt อาจจะมีหรือไม่มีในไฟล์ zip ได้ ขึ้นอยู่กับการปรับโปรแกรมในการส่งออกของหน่วยบริการ ทั้งนี้ ระบบสามารถรองรับข้อมูลที่เพิ่มเติมนี้ได้
- ในกรณีที่ได้ปรับเพิ่ม 2 แฟ้มข้างต้นแล้ว ให้ยึดตามรูปแบบ โครงสร้างการจัดเก็บ และรูปแบบข้อมูล ตาม ประกาศ สธ. www.thcc.or.th
- ต้องเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ (ไม่ติด error)
- การรายงานผลจะแบ่งตามหมวดประเภท ดังนี้ แฟ้มแก้ไขข้อมูล แฟ้ม DATA_CORRECT แฟ้มเก็บตามนโยบาย แฟ้ม POLICY

3.การส่งแฟ้มสะสม ให้สำรวจใหม่ตามแนวปฏิบัติของทาง สธ.
- สามารถส่งทั้งหมดได้ ในครั้งเดียว และส่งส่วนที่เพิ่มเติมในเดือนถัดไป (ยกเว้นแฟ้ม PERSON ไม่ได้รับทั้งหมด ต้องส่งมาพร้อมแฟ้มบริการ ทุกครั้ง )
- PRENATAL ,CHRONIC ,DRUGALLERGY ,DISABILITY ต้องส่งพร้อมแฟ้ม PERSON ที่เชื่อมโยงกับแฟ้มสะสมข้างต้นมาด้วย ทุกครั้ง
- ข้อมูล 2 แฟ้ม ไม่ต้องส่ง PERSON มาด้วยกันได้ แก่ได้แฟ้ม
VILLAGE : ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของชุมชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
PROVIDER : ข้อมูลผู้ให้บริการของสถานพยาบาล
- แฟ้ม ADDRESS, DEATH, CARD, HOME, WOMEN,APPONTMENT ระบบ ฯ จะรับไว้ แต่ไม่จัดเก็บและประมวลผล

4.ข้อมูลที่รับอยู่ในปีงบประมาณ 2561
- ข้อมูลบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป
- ข้อมูลบริการก่อนหน้าวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ระบบสามารถรับได้แต่จะแจ้งว่า ข้อมูลไม่อยู่ในปีงบประมาณ

เข้าสู่ระบบ

เมนู

สถิติ

free counters