วันที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.60.20170418
 
ประกาศ !! การรับส่งข้อมูล OP/PP Individual Records ที่ให้บริการระหว่าง ตุลาคม 59 - กันยายน 60
ประกาศโดย ธนะศักดิ์ เมื่อ วันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09:17:03 น.
การรับข้อมูล OPPP individual data ในรอบปีงบประมาณ 2560
หน่วยบริการสามารถจัดส่งข้อมูลบริการ ในส่วนข้อมูลที่ยังไม่ได้ส่ง หรือ ข้อมูลที่แก้ไขการติด error แล้วยังไม่ได้ส่ง (ข้อมูลบริการ date_serv ในเดือน ตุลาคม 59 - กันยายน 60) ได้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 23:59 น. สำหรับข้อมูลที่ส่งไม่ทัน จะไม่ได้นำมาคิดผลงานตามรอบเวลา

สำหรับการส่งข้อมูลที่มีวันที่บริการ date_serv ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 จะประกาศแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไป

เข้าสู่ระบบ

เมนู

สถิติ

free counters