วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.61.20180521
 
ประกาศ การปรับโครงสร้างข้อมูลแฟ้ม LABFU
ประกาศโดย ธนะศักดิ์ เมื่อ วันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 11:17:08 น.
" ตามที่ สนย. สธ ได้มีการโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ Version 2.2 และมีการปรับโครงสร้างข้อมูลในบางแฟ้มกรณี แฟ้ม LABFU ฟิวต์ LABTEST ปรับโครงสร้าง จาก 2 หลักเป็น 7 หลักและเพิ่มรหัสการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ICD10-TM ซึ่งทาง สปสช.ได้ปรับการรับข้อมูลตามโครงสร้างนี้แล้ว1. กรณีที่ส่งมา 7 หลักแล้ว ติด error LA1141 ทาง สปสช.ได้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องโดยประมวลผลให้ใหม่ในแฟ้มนี้ และปัจจุบันระบบสามารถรับและตรวจ 7 หลักได้แล้ว2. กรณีที่ส่งมา 2 หลักเดิม (ยังไม่ได้ปรับโปรแกรม) จะตรวจตามรหัสอ้างอิงเดิม ใน 01-23 แฟ้ม LABFU ฟิวต์ LABTESTขอบคุณครับ"

เข้าสู่ระบบ

เมนู

สถิติ

free counters