วันที่ 24 ตุลาคม 2560 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.60.20170418
 
ประกาศ เปิดรับข้อมูลปีงบประมาณ 2560
ประกาศโดย ธนะศักดิ์ เมื่อ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10:47:11 น.
ประกาศ
เปิดรับข้อมูลบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา โดยรับตามรูปแบบโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ Version 2.1 ตามประกาศ สธ. (สามารถส่งข้อมูลได้ตั้งแต่ วันที่ 7 พ.ย.2559 เป็นต้นมา) และ แฟ้มใหม่ 2 แฟ้ม ได้แก่ แฟ้ม DATA_CORRECT และPOLICY
1.ระบบสามารถรับรูปแบบแฟ้มใหม่ ดังนี้
- สามารถส่งไฟล์ในรูปแบบ text ไฟล์ DATA_CORRECT.txt หรือ POLICY.txt ที่ส่งเข้ามาใน zip ไฟล์
- แฟ้ม DATA_CORRECT.txt หรือ POLICY.txt อาจจะมีหรือไม่มีในไฟล์ zip ได้ ขึ้นอยู่กับการปรับโปรแกรมในการส่งออกของหน่วยบริการ
ทั้งนี้ ระบบสามารถรองรับข้อมูลที่เพิ่มเติมนี้ได้
- ในกรณีที่ได้ปรับเพิ่ม 2 แฟ้มข้างต้นแล้ว ให้ยึดตามรูปแบบ โครงสร้างการจัดเก็บ และรูปแบบข้อมูล ตาม ประกาศ สธ. www.thcc.or.th
- การส่งแฟ้ม DATA_CORRECT ทาง สปสช. จะรับและนำมาตรวจสอบก่อนทุกครั้ง ดังนั้นการแก้ไขหรือลบข้อมูลให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด
- การรายงานผลจะแบ่งตามหมวดประเภท ดังนี้
แฟ้มแก้ไขข้อมูล แฟ้ม DATA_CORRECT
แฟ้มเก็บตามนโยบาย แฟ้ม POLICY
2. การส่งแฟ้มสะสม ให้สำรวจใหม่ตามแนวปฏิบัติของทาง สธ.
- สามารถส่งทั้งหมดได้ ในครั้งเดียว และส่งส่วนที่เพิ่มเติมในเดือนถัดไป ยกเว้นแฟ้ม PERSON ต้องส่งมาพร้อมแฟ้มบริการ ทุกครั้ง
- PRENATAL ,CHRONIC ,DRUGALLERGY ,DISABILITY ต้องส่งพร้อมแฟ้ม PERSON ทุกครั้ง
- ข้อมูล 2 แฟ้ม ไม่ต้องส่ง PERSON มาด้วยกันได้ แก่ได้แฟ้ม
VILLAGE : ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของชุมชนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ
PROVIDER : ข้อมูลผู้ให้บริการของสถานพยาบาล
- แฟ้ม ADDRESS, DEATH, CARD, HOME, WOMEN,APPONTMENT ระบบ ฯ จะรับไว้ แต่ไม่จัดเก็บและประมวลผล
3. ข้อมูลที่รับอยู่ในปีงบประมาณ 2560 คือ ข้อมูลบริการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา ส่วนข้อมูลบริการก่อนหน้าวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ระบบสามารถรับได้แต่จะแจ้งว่า

เข้าสู่ระบบ

เมนู

สถิติ

free counters