วันที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.60.20170418
 
DOWNLOAD ดาวน์โหลด
เอกสารที่เกี่ยวข้อง Individual data ปี 2559
แนวทางการดำเนินงานระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรครายบุคคล (Individual data) ปี 2559
แนวทางการดำเนินงานระบบข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอก บริการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรครายบุคคล (Individual data) ปี 2559
วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 10:32:21 น.
Download (179 KB)
แบบฟอร์มขอ Username และ Password
การขอ username ในระบบ OPPP indiv ในกรณีไม่เคยมี
1.download แบบฟอร์มการขอ username ด้านล่าง
2.ให้ ผู้บังคับบัญชา เซ็นรับรองใบคำขอ username
3.สำเนาใบประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ เซ็นรับรองสำเนา
4.ส่งเอกสาร ทางไปรษณีย์ หรือ scan เอกสาร ส่งมาที่ email : tanasak.k@nhso.go.th
วันที่ 15 ตุลาคม 2558 เวลา 15:48:04 น.
Download (50 KB)
ตาราง Error code และ ความหมาย OP/PP indiv. 2559
ตาราง Error code และ ความหมาย OP/PP indiv.
วันที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 15:42:15 น.
Download (45 KB)

เข้าสู่ระบบ

เมนู

สถิติ

free counters