วันที่ 23 กันยายน 2561 เวลา 
เวอร์ชั่น 2.1.0.61.20180521
 
DOWNLOAD ดาวน์โหลด
เอกสารที่เกี่ยวข้อง OP/PP Individual data ปี 2561
แบบฟอร์มขอ Username และ Password
1.download แบบฟอร์มการขอ username  
2.ให้ ผู้บังคับบัญชา เซ็นรับรองใบคำขอ username
3.สำเนาใบประจำตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ เซ็นรับรองสำเนา
4.ส่งเอกสาร ทางไปรษณีย์ หรือ scan เอกสาร ส่งมาที่ email : tanasak.k@nhso.go.th หรือ sanya.v@nhso.go.th
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:13:20 น.
Download (50 KB)
คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ 2561
คู่มือแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขปีงบประมาณ 2561
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14:27:20 น.
Download (108.40 MB)

เข้าสู่ระบบ

เมนู

สถิติ

free counters